De AKC

Een kynologenclub wordt gevormd door eigenaren van verschillende (ras)honden. In tegenstelling tot een rasvereniging zijn eigenaren van rasloze honden hier ook van harte welkom als lid. Erkende kynologenclubs zijn direct herkenbaar aan het logo ‘Raad van Beheer – Erkende Kynologen Club’.

De AKC is een vereniging met ca. vierhonderd leden en werd opgericht op 21 maart 1922, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 augustus 1923, erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en is tevens aangesloten bij de Vereniging Sportraad Apeldoorn.

De AKC werkt voornamelijk dienstverlenend en wordt volledig gedreven door onze vrijwilligers, zoals onze goed opgeleide instructeurs; de kantine wordt door vrijwilligers beheerd en ons terrein wordt door vrijwilligers onderhouden. De AKC heeft dus geen betaalde krachten in dienst. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De lidmaatschapsgelden van de leden en de inkomsten uit de activiteiten worden verantwoord besteed, waarbij men steeds voor ogen houdt dat het doorgeven van kennis, de relatieverbetering baas-hond, hond-maatschappij en de educatieve en sportieve activiteiten voorop staan. De diensten die de AKC levert kunnen als volgt worden onderscheiden: hondenopvoeding en hondensport, opleidingen en overigen.

Kortom, een club van hondenliefhebbers, een vereniging die activiteiten ontwikkelt voor honden en een concentratie van liefhebbers, hondeneigenaren in vele maten, vormen en karakter. Het gevolg hiervan is een hechte groep mensen die belangeloos hun kennis en kunde ter beschikking stellen van de AKC.

De AKC is aangesloten bij de Raad van Beheer.