Cursussen en Lidmaatschap Tarieven

Lidmaatschap en cursusgeld 2024

De kosten voor onze cursussen staan vermeld in onderstaande tabel. Voor alle cursussen geldt dat u lid moet zijn van onze vereniging.

2024
Lidmaatschap (kalenderjaar)€ 39,00
GezinsLidmaatschap (kalenderjaar)€ 49,00
Administratiekosten (eenmalig)€ 5,00
2024
Puppycursus (9 wk tot 5 mnd.)€ 95,00
A-Cursus (vanaf 5 mnd.)€ 95,00
B-Cursus€ 95,00
C-Cursus€ 95,00
Obedience basis, 1, 2 en 3€ 95,00
Hoopers€ 95,00
Behendig spelen€ 95,00
Agility (alle groepen)€ 95,00

Voor elke volgende cursus die tegelijkertijd wordt gevolgd, geldt een korting van 15%. Het cursusgeld en contributie dienen te worden overgemaakt op NL47 RABO 0103 1998 37 t.n.v. Apeldoornse Kynologenclub. Indien u lid wordt van onze vereniging bent u eenmalig € 5,00 inschrijvingskosten verschuldigd. De vermelde tarieven gelden voor het verenigingsjaar 2024.

Het niet langer volgen van cursussen beëindigt niet automatisch uw lidmaatschap. Dit dient u separaat te beëindigen!
(Dit kan door een mail te sturen naar de penningmeester of de ledenadministratie of door in te loggen in het ledenportaal en het opzeggingsverzoek in te vullen)