A-, B-, en C-cursus

A cursus

De A-cursus is het vervolg op de puppy- of de beginnerscursus en hierin verschuift de nadruk langzamerhand van opvoeden naar trainen. De oefeningen blijven voor een deel dezelfde maar het doel verschuift van werken aan aandacht en een goede band tussen baas en hond naar netheid in de uitvoering. Dat wil niet zeggen dat het nu ineens veel strenger wordt. Ook dit doen we op een speelse en positieve manier.

In de A-cursus wordt de basis gelegd voor de volgende cursussen. De hond kan na de A-cursus (als deze met succes is doorlopen) netjes volgen en zich goed gedragen tegenover andere honden en mensen. De geleider heeft de eerste beginselen van het trainen van honden onder de knie. In de A-cursus wordt voornamelijk gewerkt met de honden aan de lijn. Alleen de oefening komen op bevel wordt los uitgevoerd.

Aan het eind van de A-cursus wordt geen examen afgenomen, maar de instructeur houdt gedurende de cursus uw vorderingen bij. Als de hond voldoende vorderingen heeft gemaakt om door te kunnen stromen naar de B-cursus ontvangt u een certificaat.

De B-cursus

De B-cursus is het vervolg op de A-cursus en hieraan mogen de honden meedoen die de A-cursus met een certificaat hebben afgerond. De nadruk ligt er in deze cursus op om wat de hond heeft geleerd te perfectioneren en verder uit te bouwen.

De oefeningen die o.a. aan bod komen zijn:

Gebit tonen, staan naast geleider, volgen aan de lijn, komen op bevel, 1 minuut liggen, zitten naast geleider en omgang baas-hond.

De B-cursus wordt afgerond met een examen.

C-cursus

De C-cursus is geschikt voor honden die de B-cursus hebben afgerond en die zijn geslaagd voor het examen. De C-cursus vormt de overgangscursus tussen clubniveau en landelijk niveau en de nadruk komt dan ook steeds meer te liggen op gehoorzaamheid als sportbeoefening. De eisen die worden gesteld aan een nette uitvoering liggen hoger en er zijn meer oefeningen die los worden uitgevoerd. Met name het los volgen wordt in deze cursus geïntroduceerd.

Andere oefeningen die aan bod komen zijn:

betasten, gebit tonen, afliggen en blijven zitten op de plaats, voorkomen, omgang hond–hond en relatie baas–hond.