Huis- en terreinregels

1.Het terrein is geen hondenuitlaatterrein! Ongelukjes dient men zelf op te ruimen en in de aanwezige afvalbakken te deponeren.
2.Honden kunnen worden uitgelaten op het aangewezen uitlaatveld.
3.Honden dienen altijd aangelijnd te zijn, ook op het parkeerterrein.
4.Het nuttigen van in de kantine gekochte drankjes en etenswaren mag alleen in het clubhuis en op het terras.
5.In het hele gebouw mag niet gerookt worden.
6.Het is verboden in het clubhuis benches te plaatsen, behalve door medewerkers op de vooraf aangegeven plaatsen.
7.Verzoek om afval zelf in de afvalbakken te deponeren en de tafels in het clubhuis en op het terras opgeruimd achter te laten.
8.Auto’s dienen uitsluitend geparkeerd te worden op de parkeerplaats van de AKC, waarbij inritten en toegangshekken van de accommodatie vrijgehouden moeten worden.
9.Bij het betreden en verlaten van de accommodatie dient rekening te worden gehouden dat geen overlast veroorzaakt wordt met de buurtbewoners: niet op straat schreeuwen, niet toeteren en honden laten blaffen zonder dat daar aanleiding toe is.
10.Het is verboden te roken op het terrein. Op het terras is dit wel toegestaan.

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

1.Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2.Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
3.Op onze accommodatie laten wij geen personen toe die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.